EvanjelickýPríslovia27,22

Príslovia 27:22

Keby si bláz­na roz­tĺkol tĺkom v mažiari spolu aj s tlčou, ne­od­stúpi od neho jeho bláz­nov­stvo.


Verš v kontexte

21 Taviaci tég­lik je na strieb­ro a pec na zlato, ale muž sa po­sudzuje podľa svojej po­ves­ti.
22 Keby si bláz­na roz­tĺkol tĺkom v mažiari spolu aj s tlčou, ne­od­stúpi od neho jeho bláz­nov­stvo.
23 Po­znaj dob­re vzhľad svoj­ho dobyt­ka a venuj po­zor­nosť stádam,

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

22 Keby si bláz­na utĺkol v mažiari tĺkom medzi krúpami, ne­uh­ne od neho jeho bláz­nov­stvo.

Evanjelický

22 Keby si bláz­na roz­tĺkol tĺkom v mažiari spolu aj s tlčou, ne­od­stúpi od neho jeho bláz­nov­stvo.

Ekumenický

22 Keby si bláz­na tĺčikom ro­zdr­vil medzi obilím v mažiari, bláz­nov­stvo ho ne­opus­tí.

Bible21

22 I kdybys hňu­pa v hmoždíři­na­padrť roz­drtil palicí, nezbavil bys ho hlouposti!