EvanjelickýPríslovia27,20

Príslovia 27:20

Ako sa ne­na­sýti ríša mŕt­vych, ani pod­svetie, tak sa ne­na­sýtia ani oči človeka.


Verš v kontexte

19 Ako sa vo vode od­zr­kadľuje tvár, tak človek v srd­ci človeka.
20 Ako sa ne­na­sýti ríša mŕt­vych, ani pod­svetie, tak sa ne­na­sýtia ani oči človeka.
21 Taviaci tég­lik je na strieb­ro a pec na zlato, ale muž sa po­sudzuje podľa svojej po­ves­ti.

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

20 Pek­lo a za­hynutie sa ne­na­sýtia, a tak sa ne­na­sýtia ani oči človeka.

Evanjelický

20 Ako sa ne­na­sýti ríša mŕt­vych, ani pod­svetie, tak sa ne­na­sýtia ani oči človeka.

Ekumenický

20 Pod­svetie a ríša skazy sa ne­na­sýtia a ne­na­sýtia sa ani oči človeka.

Bible21

20 Hrob a záhu­ba se nikdy nenasytí, právě tak nena­sytné jsou lid­ské oči.