EvanjelickýPríslovia27,12

Príslovia 27:12

Opatr­ný vidí nešťas­tie a skryje sa, pros­tí však idú ďalej a pykajú za to.


Verš v kontexte

11 Syn môj, buď múd­ry a po­teš mi srd­ce, aby som mohol od­povedať tomu, kto ma haní.
12 Opatr­ný vidí nešťas­tie a skryje sa, pros­tí však idú ďalej a pykajú za to.
13 Vez­mi mu šaty, lebo sa za­ručil za iného, a vez­mi od neho záloh za cudzích.

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

12 Opatr­ný vidiac zlé skryje sa; hlupáci prej­dúc zamiešajú sa a pykajú.

Evanjelický

12 Opatr­ný vidí nešťas­tie a skryje sa, pros­tí však idú ďalej a pykajú za to.

Ekumenický

12 Roz­vážny človek vidí nebez­pečen­stvo a skryje sa, ne­skúsení do­plácajú na to, že idú ďalej.

Bible21

12 Roz­vážný vi­dí hroz­bu a vy­hne se jí, prosťáčci však jdou dál, až na to do­platí.