EvanjelickýPríslovia26,23

Príslovia 26:23

Zaliečavé pery so zlým srd­com sú ako ob­liev­ka na hlinenej nádobe.


Verš v kontexte

22 Slová ohovárača sú ako po­chúťka, zo­stupujú až do út­rob tela.
23 Zaliečavé pery so zlým srd­com sú ako ob­liev­ka na hlinenej nádobe.
24 Kto nenávidí, pre­tvaruje sa svojimi perami, ale vo svojom vnút­ri pre­chováva klam.

späť na Príslovia, 26

Príbuzné preklady Roháček

23 Jako strieborná tros­ka, po­tia­hnutá po črepe, také sú horúce rty a p­ri tom zlé srd­ce.

Evanjelický

23 Zaliečavé pery so zlým srd­com sú ako ob­liev­ka na hlinenej nádobe.

Ekumenický

23 Ako po­strieb­rená hlinená nádoba sú lichotivé pery so zlým srd­com.

Bible21

23 Stříbrná glazura na střepu hliněnémjsou vře­lé rty na srd­ci zlém.