EvanjelickýPríslovia26,22

Príslovia 26:22

Slová ohovárača sú ako po­chúťka, zo­stupujú až do út­rob tela.


Verš v kontexte

21 Čím je uhlie pah­rebe a drevo ohňu, tým je šk­riep­ny človek pri roz­dúchavaní sváru.
22 Slová ohovárača sú ako po­chúťka, zo­stupujú až do út­rob tela.
23 Zaliečavé pery so zlým srd­com sú ako ob­liev­ka na hlinenej nádobe.

späť na Príslovia, 26

Príbuzné preklady Roháček

22 Slová pletichára sú jako lahôd­ky a so­stupujú do vnútor­nos­tí života.

Evanjelický

22 Slová ohovárača sú ako po­chúťka, zo­stupujú až do út­rob tela.

Ekumenický

22 Slová klebet­níka sú ako maš­kr­ty, schádzajú až na dno žalúd­ka.

Bible21

22 Po­mlu­vy se pamls­ky být zdají, hluboko do nit­ra ale pa­dají.