EvanjelickýPríslovia25,8

Príslovia 25:8

Ne­vyj­di unáh­lene k súdu s tým, čo videli tvoje oči. Veď čo si počneš na­pokon, ak ťa tvoj blížny za­han­bí?


Verš v kontexte

7 lebo lepšie je, keď ti po­vedia: Po­stúp sem vy­ššie! ako keby ťa ponížili pred kniežaťom.
8 Ne­vyj­di unáh­lene k súdu s tým, čo videli tvoje oči. Veď čo si počneš na­pokon, ak ťa tvoj blížny za­han­bí?
9 Vy­bav si svoj spor s blížnym, ale ne­prez­rádzaj tajom­stvo iného,

späť na Príslovia, 25

Príbuzné preklady Roháček

8 Ne­púšťaj sa náh­le do sporu, aby si na­pokon nep­rišiel do úzkosti, čo robiť, keďby ťa za­han­bil tvoj blížny.

Evanjelický

8 Ne­vyj­di unáh­lene k súdu s tým, čo videli tvoje oči. Veď čo si počneš na­pokon, ak ťa tvoj blížny za­han­bí?

Ekumenický

8 Nechoď unáh­lene pred súd! Čože si na­pokon počneš, keď ťa tvoj blížny za­han­bí?

Bible21

8 ne­pouštěj se pro to rych­le do sporu. Co by sis mohl na­ko­nec počít, kdyby tě tvůj bližní k hanbě přive­dl?