EvanjelickýPríslovia25,4

Príslovia 25:4

Keď sa od strieb­ra od­delí tros­ka, bude cel­kom očis­tené.


Verš v kontexte

3 Výška nebies, hĺb­ka zeme a srd­ce kráľov sú ne­vys­pytateľné.
4 Keď sa od strieb­ra od­delí tros­ka, bude cel­kom očis­tené.
5 Keď od­stránia bez­božného spred kráľa, jeho trón sa upev­ní spravod­livosťou.

späť na Príslovia, 25

Príbuzné preklady Roháček

4 Od­strániť tros­ky zo strieb­ra, a vy­j­de čis­tá nádoba slievačovi;

Evanjelický

4 Keď sa od strieb­ra od­delí tros­ka, bude cel­kom očis­tené.

Ekumenický

4 Od­stráň zo strieb­ra tros­ku a tep­covi strieb­ra sa nádoba podarí.

Bible21

4 Když se od stříb­ra od­loučí struska, zlatníkovi se ukáže ryzí kov.