EvanjelickýPríslovia25,21

Príslovia 25:21

Keď je tvoj ne­priateľ hlad­ný, na­kŕm ho chlebom, ak je smäd­ný, na­poj ho vodou;


Verš v kontexte

20 Kto spieva pies­ne smut­nému srd­cu, je ako ten, čo vy­zlieka odev za studeného dňa a leje ocot na ranu.
21 Keď je tvoj ne­priateľ hlad­ný, na­kŕm ho chlebom, ak je smäd­ný, na­poj ho vodou;
22 lebo tak mu zhr­nieš žeravé uhlie na hlavu, a Hos­podin ti od­platí.

späť na Príslovia, 25

Príbuzné preklady Roháček

21 Ak je lačný ten, kto ťa nenávidí, na­kŕm ho chlebom; ak je smäd­ný, na­poj ho vodou,

Evanjelický

21 Keď je tvoj ne­priateľ hlad­ný, na­kŕm ho chlebom, ak je smäd­ný, na­poj ho vodou;

Ekumenický

21 Ak ten, čo ťa nenávidí, je hlad­ný, daj mu jesť chlieb, ak je smäd­ný, daj mu na­piť vody;

Bible21

21 Hla­doví-li tvůj ne­pří­tel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít.