EvanjelickýPríslovia25,10

Príslovia 25:10

aby ťa ne­potupil, kto to počuje, a ne­pres­tala by zlá po­vesť o tebe.


Verš v kontexte

9 Vy­bav si svoj spor s blížnym, ale ne­prez­rádzaj tajom­stvo iného,
10 aby ťa ne­potupil, kto to počuje, a ne­pres­tala by zlá po­vesť o tebe.
11 Ako zlaté ja­bl­ká na striebor­ných pod­nosoch je slovo po­vedané v pravý čas.

späť na Príslovia, 25

Príbuzné preklady Roháček

10 aby ťa ne­potupil ten, kto by to počul, a tvoja zlá po­vesť by sa ne­vrátila.

Evanjelický

10 aby ťa ne­potupil, kto to počuje, a ne­pres­tala by zlá po­vesť o tebe.

Ekumenický

10 lebo ti to bude vy­čítať ten, čo to počuje, a zlá po­vesť sa od teba ne­od­vráti.

Bible21

10 Ten, kdo to us­lyší, po­tom po­tupí tě, tvá špatná po­věst tě už ne­pustí!