EvanjelickýPríslovia21,24

Príslovia 21:24

Spup­ný opovážlivec, zvaný po­smešník, vy­čína vo svojej nad­mer­nej pýche.


Verš v kontexte

23 Kto si chráni ús­ta a jazyk, za­chráni si život pred súženiami.
24 Spup­ný opovážlivec, zvaný po­smešník, vy­čína vo svojej nad­mer­nej pýche.
25 Leniv­ca usmr­tí vlast­ná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

24 Pyšný človek nadutý, ktorého meno je po­smievač, robí všet­ko v dr­zej pýche.

Evanjelický

24 Spup­ný opovážlivec, zvaný po­smešník, vy­čína vo svojej nad­mer­nej pýche.

Ekumenický

24 Pyšný nafúkanec, nazývaný po­smešník, vy­číňa vo svojej bez­očivej pýche.

Bible21

24 Na­dutý do­mýš­livec se drzoun jmenuje, jeho zpupnost ne­zná žádnou mez.