EvanjelickýPríslovia20,25

Príslovia 20:25

Je osíd­lom pre človeka neroz­vážne po­vedať: Sväté! a len po daných sľuboch roz­mýšľať.


Verš v kontexte

24 Hos­podin riadi kroky muža; ako môže človek roz­umieť svojej ces­te?
25 Je osíd­lom pre človeka neroz­vážne po­vedať: Sväté! a len po daných sľuboch roz­mýšľať.
26 Múd­ry kráľ súdi bez­božných, a po­tom pus­tí na nich koleso.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

25 Osíd­lom je človekovi nero­zmys­lene vy­riecť: Sväté, a po daných sľuboch vy­hľadávať.

Evanjelický

25 Je osíd­lom pre človeka neroz­vážne po­vedať: Sväté! a len po daných sľuboch roz­mýšľať.

Ekumenický

25 Pas­cou pre človeka je neroz­vážne vy­riek­nuť: Je to sväté! , a iba po­tom zvažovať sľuby.

Bible21

25 Je v pasti, kdo něco chvatně pro­hlásil za svaté a teprve po­tom přemýš­lel.