EvanjelickýPríslovia17,9

Príslovia 17:9

Kto od­púšťa prie­stupok, hľadá lás­ku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom.


Verš v kontexte

8 Ú­platok je akoby čarov­ným kameňom pre toho, kto ho dáva: kam­koľvek sa ob­ráti, má ús­pech.
9 Kto od­púšťa prie­stupok, hľadá lás­ku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom.
10 Viac za­pôsobí jed­no po­kar­hanie na roz­um­ného ako sto úderov na bláz­na.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

9 Ten, kto pri­krýva pre­stúpenie, hľadá lás­ku; ale ten, kto ob­novuje vec, roz­lučuje priateľov.

Evanjelický

9 Kto od­púšťa prie­stupok, hľadá lás­ku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom.

Ekumenický

9 Kto pre­hliad­ne pre­vinenie, usiluje sa o lásku, kto ďalej o ňom rozp­ráva, roz­deľuje priateľov.

Bible21

9 Kdo sto­jí o lás­ku, přikrývá všech­ny viny, ten, kdo je připo­míná, ro­ze­štve přá­te­le.