EvanjelickýPríslovia17,8

Príslovia 17:8

Ú­platok je akoby čarov­ným kameňom pre toho, kto ho dáva: kam­koľvek sa ob­ráti, má ús­pech.


Verš v kontexte

7 Bláz­novi ne­svedčí ušľach­tilá reč, ešte menej lživé reči šľachet­nému.
8 Ú­platok je akoby čarov­ným kameňom pre toho, kto ho dáva: kam­koľvek sa ob­ráti, má ús­pech.
9 Kto od­púšťa prie­stupok, hľadá lás­ku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

8 Ako drahokam býva úplatný dar v očiach toho, kto ho berie; k čomukoľvek sa ob­ráti, darí sa mu.

Evanjelický

8 Ú­platok je akoby čarov­ným kameňom pre toho, kto ho dáva: kam­koľvek sa ob­ráti, má ús­pech.

Ekumenický

8 Ú­platok je v očiach dar­cu ako taliz­man, kam­koľvek sa ob­ráti, má ús­pech.

Bible21

8 Úpla­tek působí jako zaříkadlo: úplatkáři se daří, kam se ob­rátí.