EvanjelickýPríslovia17,21

Príslovia 17:21

Kto splodí bláz­na, bude mať žiaľ; otec ne­má z bláz­na radosť.


Verš v kontexte

20 Kto má pre­vrátené srd­ce, nenáj­de šťas­tie, a kto má falošný jazyk, pad­ne do nešťas­tia.
21 Kto splodí bláz­na, bude mať žiaľ; otec ne­má z bláz­na radosť.
22 Radost­né srd­ce je dob­rým liekom, ale zronený duch vy­sušuje kos­ti.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

21 Ten, kto splodil spros­táka, sp­lodil ho na svoj zár­mutok, a nebude sa radovať otec bláz­na.

Evanjelický

21 Kto splodí bláz­na, bude mať žiaľ; otec ne­má z bláz­na radosť.

Ekumenický

21 Kto splodil po­mäteného, je za­rmútený, otec nezakúsi radosť z hlupáka.

Bible21

21 Kdo zplo­dil tup­ce, má důvod k žalu, hlupákův otec ra­dost ne­po­zná.