EvanjelickýPríslovia17,20

Príslovia 17:20

Kto má pre­vrátené srd­ce, nenáj­de šťas­tie, a kto má falošný jazyk, pad­ne do nešťas­tia.


Verš v kontexte

19 Kto miluje svár, miluje prie­stupok, kto pri­vysoko stavia dvere, hľadá zrútenie.
20 Kto má pre­vrátené srd­ce, nenáj­de šťas­tie, a kto má falošný jazyk, pad­ne do nešťas­tia.
21 Kto splodí bláz­na, bude mať žiaľ; otec ne­má z bláz­na radosť.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

20 Človek krivolakého srd­ca nenaj­de dob­rého, a ten, kto je pre­vrátený čo do svoj­ho jazyka, pad­ne do zlého.

Evanjelický

20 Kto má pre­vrátené srd­ce, nenáj­de šťas­tie, a kto má falošný jazyk, pad­ne do nešťas­tia.

Ekumenický

20 Kto má skazené srd­ce, nenáj­de šťas­tie, kto má falošný jazyk, upad­ne do nešťas­tia.

Bible21

20 Kdo má falešné srd­ce, nena­jde štěstí, kdo má křivý jazyk, špatně do­padne.