EvanjelickýPríslovia17,19

Príslovia 17:19

Kto miluje svár, miluje prie­stupok, kto pri­vysoko stavia dvere, hľadá zrútenie.


Verš v kontexte

18 Nerozum­ný je človek, ktorý dáva ruku, ktorý sa za­ručuje za svoj­ho blížneho.
19 Kto miluje svár, miluje prie­stupok, kto pri­vysoko stavia dvere, hľadá zrútenie.
20 Kto má pre­vrátené srd­ce, nenáj­de šťas­tie, a kto má falošný jazyk, pad­ne do nešťas­tia.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

19 Ten, kto miluje zvadu, miluje hriech; ten, kto vy­vyšuje svoje dvere, hľadá skrúšenie.

Evanjelický

19 Kto miluje svár, miluje prie­stupok, kto pri­vysoko stavia dvere, hľadá zrútenie.

Ekumenický

19 Pre­vinenie má rád ten, čo miluje hád­ky, ten, kto zvyšuje svoju bránu, vy­hľadáva zánik.

Bible21

19 Kdo se rád hádá, ten rád hřeší, kdo si ot­vírá ús­ta, říká si o po­tíž.