EvanjelickýPríslovia17,18

Príslovia 17:18

Nerozum­ný je človek, ktorý dáva ruku, ktorý sa za­ručuje za svoj­ho blížneho.


Verš v kontexte

17 Priateľ miluje v každom čase a brat sa rodí na čas súženia.
18 Nerozum­ný je človek, ktorý dáva ruku, ktorý sa za­ručuje za svoj­ho blížneho.
19 Kto miluje svár, miluje prie­stupok, kto pri­vysoko stavia dvere, hľadá zrútenie.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

18 Človek bez roz­umu udiera na ruku, ten, kto sa za­ručuje pred svojím blížnym.

Evanjelický

18 Nerozum­ný je človek, ktorý dáva ruku, ktorý sa za­ručuje za svoj­ho blížneho.

Ekumenický

18 Človek, čo stratil roz­um, si tľap­ne dlaňou a dáva záruku za svoj­ho blížneho.

Bible21

18 Přišel o ro­zum, kdo ru­kou upíše se, kdo za bližního složí záru­ku.