EvanjelickýPríslovia17,13

Príslovia 17:13

Tomu, kto sa od­pláca zlým za dob­ré, ne­poh­ne sa z domu nešťas­tie.


Verš v kontexte

12 Lepšie je, ak sa nie­kto stret­ne s med­vedicou zbavenou mláďat, ako s bláz­nom, keď vy­strája.
13 Tomu, kto sa od­pláca zlým za dob­ré, ne­poh­ne sa z domu nešťas­tie.
14 Kto začína svár, je ako ten, kto vy­púšťa vody; pre­to nechaj šk­riep­ku skôr, než vy­puk­ne.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

13 Kto od­pláca zlým za dob­ré, z domu toho človeka neuhne zlé.

Evanjelický

13 Tomu, kto sa od­pláca zlým za dob­ré, ne­poh­ne sa z domu nešťas­tie.

Ekumenický

13 Nešťas­tie ne­opus­tí dom toho, kto sa za dob­ré od­pláca zlým.

Bible21

13 Kdo odplacuje zlem za dobro, jeho dům už nikdy ne­opustí zlo.