EvanjelickýPríslovia14,9

Príslovia 14:9

Bláz­ni sa smejú z viny, ale medzi statočnými je blaho­vôľa.


Verš v kontexte

8 Opatr­ný múd­rosťou chápe svoju ces­tu, blázon sa svojou hlúposťou oklame.
9 Bláz­ni sa smejú z viny, ale medzi statočnými je blaho­vôľa.
10 Srd­ce po­zná svoju vlast­nú tr­p­kosť, ale cudzí ne­môže zdieľať ani jeho radosť.

späť na Príslovia, 14

Príbuzné preklady Roháček

9 Bláz­nom sa po­smieva obeť za hriech; ale medzi úp­rim­nými je záľuba.

Evanjelický

9 Bláz­ni sa smejú z viny, ale medzi statočnými je blaho­vôľa.

Ekumenický

9 Bláz­ni sa vy­smievajú z obety za hriech, no statočných sprevádza Božia priazeň.

Bible21

9 Hlupáci mají legraci z provinění, poctiví ale hledají smíření.