EvanjelickýPríslovia14,28

Príslovia 14:28

Sláva kráľova je v množs­tve ľudu, ale kde niet národa, tam je vladárova záhuba.


Verš v kontexte

27 Bázeň pred Hos­podinom je žried­lom života, aby človek unikol osíd­lam smr­ti.
28 Sláva kráľova je v množs­tve ľudu, ale kde niet národa, tam je vladárova záhuba.
29 Tr­pez­livý je bohatý, ale prch­ký stupňuje bláz­nov­stvo.

späť na Príslovia, 14

Príbuzné preklady Roháček

28 Vo množs­tve ľudu je sláva kráľova; ale kde niet ľudí, zkaza vladára.

Evanjelický

28 Sláva kráľova je v množs­tve ľudu, ale kde niet národa, tam je vladárova záhuba.

Ekumenický

28 V množstve ľudu spočíva kráľova sláva, ale v ubúdaní národa vladárova záhuba.

Bible21

28 Mo­hutné voj­sko je oz­do­bou krále, úbytek lidu je vlád­ci záhu­bou.