EvanjelickýPríslovia14,26

Príslovia 14:26

V báz­ni pred Hos­podinom je sil­ná nádej človeka, i jeho synom je On útočis­kom.


Verš v kontexte

25 Prav­divý svedok za­chraňuje život, kto vraví lož, je pod­vod­ník.
26 V báz­ni pred Hos­podinom je sil­ná nádej človeka, i jeho synom je On útočis­kom.
27 Bázeň pred Hos­podinom je žried­lom života, aby človek unikol osíd­lam smr­ti.

späť na Príslovia, 14

Príbuzné preklady Roháček

26 V báz­ni Hos­podinovej je pevná nádej, a takého človeka synovia budú mať útočište.

Evanjelický

26 V báz­ni pred Hos­podinom je sil­ná nádej človeka, i jeho synom je On útočis­kom.

Ekumenický

26 V bázni Hos­podina je pev­ná nádej, pre svoje deti je útočis­kom.

Bible21

26 V úctě k Hos­po­di­nu je jisto­ta pevná, jeho dě­ti v něm na­jdou bez­pečí.