EvanjelickýPríslovia14,2

Príslovia 14:2

Kto sa bojí Hos­podina, žije statočne, ale kto Ním po­hŕda, chodí nerov­nými ces­tami.


Verš v kontexte

1 Múd­rosť stavia svoj dom, bláz­nivosť ho však vlast­nými rukami rúca.
2 Kto sa bojí Hos­podina, žije statočne, ale kto Ním po­hŕda, chodí nerov­nými ces­tami.
3 V bláz­nových ús­tach je prút na jeho chr­bát, múd­rych však chránia ich vlast­né pery.

späť na Príslovia, 14

Príbuzné preklady Roháček

2 Ten, kto chodí vo svojej úp­rim­nos­ti, bojí sa Hos­podina; ale ten, ktorého ces­ty sú pre­vrátené, po­hŕda ním.

Evanjelický

2 Kto sa bojí Hos­podina, žije statočne, ale kto Ním po­hŕda, chodí nerov­nými ces­tami.

Ekumenický

2 Kto kráča čest­ne, má bázeň pred Hos­podinom, no po­hŕda ním ten, čo sa správa scest­ne.

Bible21

2 Hos­po­di­na ctí, kdo ži­je v poctivosti, kdo jedná křivě, ten jím po­hrdá.