EvanjelickýPríslovia12,8

Príslovia 12:8

Človeka chvália podľa jeho roz­um­nos­ti, ale po­hr­d­nú tým, kto má pre­vrátené srd­ce.


Verš v kontexte

7 Bez­božní budú vy­vrátení a nebude ich, ale dom spravod­livých bude stáť.
8 Človeka chvália podľa jeho roz­um­nos­ti, ale po­hr­d­nú tým, kto má pre­vrátené srd­ce.
9 Lepšie je byť ne­váženým, a pracovať pre seba, ako sa robiť vznešeným, a mať nedos­tatok chleba.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 Človeka chvália podľa jeho roz­umu; ale tým, kto je pre­vráteného srd­ca, budú opo­vr­hovať.

Evanjelický

8 Človeka chvália podľa jeho roz­um­nos­ti, ale po­hr­d­nú tým, kto má pre­vrátené srd­ce.

Ekumenický

8 Človeka chvália podľa jeho roz­um­nos­ti, ale zvráteným srd­com budú po­hŕdať.

Bible21

8 Čím je kdo ro­zumnější, tím více bývá ceněn, muž křivé po­vahy však bude po­hrdnut.