EvanjelickýPríslovia12,28

Príslovia 12:28

Na chod­níku spravod­livos­ti je život, ale ces­ta od­pad­nutia vedie k smr­ti.


Verš v kontexte

26 Spravod­livý sa od­vracia od zlého, ale ces­ta bez­božných vedie na sces­tie.
27 Lenivec ne­upečie, čo ulovil, ale usilov­nosť človeka je vzác­nym imaním.
28 Na chod­níku spravod­livos­ti je život, ale ces­ta od­pad­nutia vedie k smr­ti.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

28 Na stez­ke spraved­livos­ti je život, a na jej ceste, na jej chod­níku niet smr­ti.

Evanjelický

28 Na chod­níku spravod­livos­ti je život, ale ces­ta od­pad­nutia vedie k smr­ti.

Ekumenický

28 Na ces­te spravod­livos­ti je život, v smere jej chod­níka ne­smr­teľnosť.

Bible21

28 Život je na stez­ce spravedlnosti, vyšlapaná ces­ta vede ke smrti.