EvanjelickýPríslovia12,27

Príslovia 12:27

Lenivec ne­upečie, čo ulovil, ale usilov­nosť človeka je vzác­nym imaním.


Verš v kontexte

26 Spravod­livý sa od­vracia od zlého, ale ces­ta bez­božných vedie na sces­tie.
27 Lenivec ne­upečie, čo ulovil, ale usilov­nosť človeka je vzác­nym imaním.
28 Na chod­níku spravod­livos­ti je život, ale ces­ta od­pad­nutia vedie k smr­ti.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

27 Nebude piecť ľs­tivý človek toho, čo ulovil; ale u pil­ného je vzác­ny majetok človeka.

Evanjelický

27 Lenivec ne­upečie, čo ulovil, ale usilov­nosť človeka je vzác­nym imaním.

Ekumenický

27 Lenivec si ne­upečie svoj úlovok, kým vzác­nym vlast­níc­tvom človeka je usilov­nosť.

Bible21

27 Lenoch si žádný úlovek neupeče, píle je pro člověka cenný majetek.