EvanjelickýPríslovia12,26

Príslovia 12:26

Spravod­livý sa od­vracia od zlého, ale ces­ta bez­božných vedie na sces­tie.


Verš v kontexte

25 Ustaros­tenosť v srd­ci skľučuje človeka, ale dob­ré slovo mu spôsobuje radosť.
26 Spravod­livý sa od­vracia od zlého, ale ces­ta bez­božných vedie na sces­tie.
27 Lenivec ne­upečie, čo ulovil, ale usilov­nosť človeka je vzác­nym imaním.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

26 Spraved­livý človek upraví svoj­ho blížneho na ces­tu; ale ces­ta bez­božníkov za­vedie ich samých.

Evanjelický

26 Spravod­livý sa od­vracia od zlého, ale ces­ta bez­božných vedie na sces­tie.

Ekumenický

26 Spravod­livý skúma ces­tu svoj­ho blížneho, ale bez­božníci na svojej ces­te blúdia.

Bible21

26 Sprave­dlivý na­jde i pro bližního cestu, cesta da­re­báků ale končí blouděním.