EvanjelickýPríslovia12,24

Príslovia 12:24

Ruka usilov­ných bude vlád­nuť, ale lenivá bude konať nútenú prácu.


Verš v kontexte

23 Opatr­ný človek za­krýva to, čo vie, ale srd­ce bláz­nov vy­kričí svoju bláz­nivosť.
24 Ruka usilov­ných bude vlád­nuť, ale lenivá bude konať nútenú prácu.
25 Ustaros­tenosť v srd­ci skľučuje človeka, ale dob­ré slovo mu spôsobuje radosť.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

24 Ruka usilov­ných bude panovať, ale ľs­tivá a lenivá bude dávať plat.

Evanjelický

24 Ruka usilov­ných bude vlád­nuť, ale lenivá bude konať nútenú prácu.

Ekumenický

24 Ruka usilov­ných bude vlád­nuť, ale lenivosť vedie k nútenej práci.

Bible21

24 Pracovi­tým rukám bude svěře­na vláda, zahálčivost však vede k po­robě.