EvanjelickýPríslovia12,23

Príslovia 12:23

Opatr­ný človek za­krýva to, čo vie, ale srd­ce bláz­nov vy­kričí svoju bláz­nivosť.


Verš v kontexte

22 Klam­né pery sú ohav­nosťou Hos­podinovi, ale tí, čo ver­ne konajú, sa Mu páčia.
23 Opatr­ný človek za­krýva to, čo vie, ale srd­ce bláz­nov vy­kričí svoju bláz­nivosť.
24 Ruka usilov­ných bude vlád­nuť, ale lenivá bude konať nútenú prácu.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

23 Chyt­rý človek skrýva známosť, ale srd­ce nerozum­ných vyvoláva bláznovstvo.

Evanjelický

23 Opatr­ný človek za­krýva to, čo vie, ale srd­ce bláz­nov vy­kričí svoju bláz­nivosť.

Ekumenický

23 Roz­vážny človek skrýva, čo vie, no srd­ce bláz­nov vy­krikuje hlúpos­ti.

Bible21

23 Roz­vážný člověk umí své vědění tajit, hňup ale z plna hrd­la křičí ne­smys­ly.