EvanjelickýPríslovia12,2

Príslovia 12:2

Dob­rý do­sahuje priazeň Hos­podina, ale pod­liaka On od­súdi.


Verš v kontexte

1 Kto miluje kázeň, miluje po­znanie, kto však nenávidí kar­hanie, je hlúpy.
2 Dob­rý do­sahuje priazeň Hos­podina, ale pod­liaka On od­súdi.
3 Človek ne­stojí pev­ne bez­božnosťou, ale koreň spravod­livých sa ne­poh­ne.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

2 Dob­rý človek dosiahne priaz­ne od Hos­podina; ale muža, k­torý pácha nešľachetnosti, od­súdi.

Evanjelický

2 Dob­rý do­sahuje priazeň Hos­podina, ale pod­liaka On od­súdi.

Ekumenický

2 Dob­rák zís­kava priazeň od Hos­podina, ale pre­fíkaného muža od­súdi.

Bible21

2 Dob­ro­tivého za­hrne Hos­po­din přízní, lstivého člověka však od­soudí.