EvanjelickýPríslovia12,16

Príslovia 12:16

Blázon prejaví svoju mr­zutosť ih­neď, ale opatr­ný človek skrýva svoju han­bu.


Verš v kontexte

15 Bláz­novi sa vidí jeho ces­ta správ­nou, múd­ry však po­slúcha radu.
16 Blázon prejaví svoju mr­zutosť ih­neď, ale opatr­ný človek skrýva svoju han­bu.
17 Kto vy­slovuje prav­du, hlása spravod­livosť, falošný svedok však vy­slovuje klam.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

16 Hnev bláz­na sa na­skut­ku po­zná; ale ten, kto skrýva han­bu, je chyt­rý.

Evanjelický

16 Blázon prejaví svoju mr­zutosť ih­neď, ale opatr­ný človek skrýva svoju han­bu.

Ekumenický

16 Blázon prejaví svoj hnev hneď, no roz­vážny pre­hliad­ne urážku.

Bible21

16 Hlupákův hněv se pro­jeví ihned, rozvážný člověk sne­se urážky.