EvanjelickýPríslovia12,15

Príslovia 12:15

Bláz­novi sa vidí jeho ces­ta správ­nou, múd­ry však po­slúcha radu.


Verš v kontexte

14 Z ovocia svojich úst každý bude na­sýtený dob­rým, človek do­stane od­platu za to, čo spravil inému.
15 Bláz­novi sa vidí jeho ces­ta správ­nou, múd­ry však po­slúcha radu.
16 Blázon prejaví svoju mr­zutosť ih­neď, ale opatr­ný človek skrýva svoju han­bu.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

15 Ces­ta bláz­na je priamou v jeho očiach, ale ten, kto po­slúcha radu, je múd­ry.

Evanjelický

15 Bláz­novi sa vidí jeho ces­ta správ­nou, múd­ry však po­slúcha radu.

Ekumenický

15 Bláz­novi sa zdá jeho ces­ta správ­na, lež ten, čo si dá poradiť, je múd­ry.

Bible21

15 Hlupák je přesvědčen, že jde správně, kdo je však moud­rý, dá si po­ra­dit.