EvanjelickýPríslovia12,14

Príslovia 12:14

Z ovocia svojich úst každý bude na­sýtený dob­rým, človek do­stane od­platu za to, čo spravil inému.


Verš v kontexte

13 Zlý sa za­pletie prie­stup­kom perí, ale spravod­livý vy­j­de zo súženia.
14 Z ovocia svojich úst každý bude na­sýtený dob­rým, človek do­stane od­platu za to, čo spravil inému.
15 Bláz­novi sa vidí jeho ces­ta správ­nou, múd­ry však po­slúcha radu.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

14 Z ovocia s­vojich úst sa každý na­sýti dob­rého, a zá­sluha rúk človeka sa mu vráti.

Evanjelický

14 Z ovocia svojich úst každý bude na­sýtený dob­rým, človek do­stane od­platu za to, čo spravil inému.

Ekumenický

14 Z ovocia svojich slov sa každý na­sýti dob­rom a človek do­stane od­platu podľa svojich skut­kov.

Bible21

14 Ovo­ce svých úst každý hojně sklidí, vlastní sku­tek se k člověku navrátí.