EvanjelickýPríslovia10,7

Príslovia 10:7

Pamiat­ka spravod­livého je požeh­naná, ale meno bez­božných sprách­nivie.


Verš v kontexte

6 Požeh­nanie spočinie na hlave spravod­livého, ale ús­ta bez­božných za­stierajú surovosť.
7 Pamiat­ka spravod­livého je požeh­naná, ale meno bez­božných sprách­nivie.
8 Kto má múd­re srd­ce, prij­me pri­kázania, ale kto má bláz­nivé pery, pad­ne.

späť na Príslovia, 10

Príbuzné preklady Roháček

7 Pamiat­ka spraved­livého je na požeh­nanie, ale meno bez­božníkov zhnije.

Evanjelický

7 Pamiat­ka spravod­livého je požeh­naná, ale meno bez­božných sprách­nivie.

Ekumenický

7 Pamiat­ka spravod­livého je požeh­naním, ale meno bez­božníkov sa rozp­lynie.

Bible21

7 Na po­ctivého se vzpo­míná s požehnáním, jméno da­re­báků ale za­vání.