EvanjelickýPríslovia10,5

Príslovia 10:5

Kto zhromažďuje v lete, je múd­ry syn, ale syn, ktorý vy­spáva v žat­ve, robí han­bu.


Verš v kontexte

4 Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilov­ných obohacuje.
5 Kto zhromažďuje v lete, je múd­ry syn, ale syn, ktorý vy­spáva v žat­ve, robí han­bu.
6 Požeh­nanie spočinie na hlave spravod­livého, ale ús­ta bez­božných za­stierajú surovosť.

späť na Príslovia, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 Ten, kto shromažďuje v lete, je roz­um­ný syn; ten, kto vy­spáva v žat­ve, je syn, ktorý robí han­bu.

Evanjelický

5 Kto zhromažďuje v lete, je múd­ry syn, ale syn, ktorý vy­spáva v žat­ve, robí han­bu.

Ekumenický

5 Kto zhromažďuje v lete úrodu, je múd­ry syn, kto však cez žat­vu vy­spáva, je syn, čo robí han­bu.

Bible21

5 Kdo v létě sklízí, je syn zdárný, kdo pro­spí žně, je syn k ostudě.