EvanjelickýPríslovia10,4

Príslovia 10:4

Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilov­ných obohacuje.


Verš v kontexte

3 Hos­podin nedá hladovať spravod­livému, ale od­mieta žiadosť bez­božných.
4 Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilov­ných obohacuje.
5 Kto zhromažďuje v lete, je múd­ry syn, ale syn, ktorý vy­spáva v žat­ve, robí han­bu.

späť na Príslovia, 10

Príbuzné preklady Roháček

4 Chudob­ný bude ten, kto robí ľs­tivou rukou, ale ruka usilov­ných obohacuje.

Evanjelický

4 Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilov­ných obohacuje.

Ekumenický

4 Lenivá ruka spôsobuje chudobu, kým ruka usilov­ných obohacuje.

Bible21

4 Líné dlaně přivedou na mizinu, pilné ruce přinášejí bo­hatství.