EvanjelickýPríslovia10,32

Príslovia 10:32

Pery spravod­livého po­znajú, čo je bohumilé, ús­ta bez­božných, čo je pre­vrátené.


Verš v kontexte

30 Spravod­livý sa ni­kdy ne­poh­ne, bez­božní však nebudú bývať v krajine.
31 Ús­ta spravod­livého vy­nášajú múd­rosť, ale pre­vrátený jazyk bude vy­hubený.
32 Pery spravod­livého po­znajú, čo je bohumilé, ús­ta bez­božných, čo je pre­vrátené.

späť na Príslovia, 10

Príbuzné preklady Roháček

32 Rty spraved­livého znajú, čo je ľúbe, ale ús­ta bez­božníkov hovoria prevrátenosti.

Evanjelický

32 Pery spravod­livého po­znajú, čo je bohumilé, ús­ta bez­božných, čo je pre­vrátené.

Ekumenický

32 Pery spravod­livého vedia, čo je milé, lež ús­ta bez­božníkov, čo je zvrátené.

Bible21

32 Rty sprave­dlivého znají, co se sluší, ústa da­re­báků však jen zvrácenost.