EvanjelickýPríslovia10,24

Príslovia 10:24

Čoho sa obáva bez­božný, to ho stih­ne, ale túžba spravod­livých sa spl­ní.


Verš v kontexte

23 Pre bláz­na je radosťou pod­lo konať, pre muža roz­um­ného je však radosťou múd­rosť.
24 Čoho sa obáva bez­božný, to ho stih­ne, ale túžba spravod­livých sa spl­ní.
25 Len čo sa preženie vích­rica, niet pre­vráten­ca, zbožný však má večný zá­klad.

späť na Príslovia, 10

Príbuzné preklady Roháček

24 Čoho sa obáva bez­božný, to prij­de na neho, a to, čo si žiadajú spraved­liví, dá Bôh.

Evanjelický

24 Čoho sa obáva bez­božný, to ho stih­ne, ale túžba spravod­livých sa spl­ní.

Ekumenický

24 Čoho sa bez­božník desí, to sa mu stane, ale spravod­livým sa želanie spl­ní.

Bible21

24 Obavy da­re­báků se uskuteční, touhy sprave­dlivých se na­plní.