EvanjelickýPríslovia10,2

Príslovia 10:2

Bez­božne zís­kané po­klady ne­osožia, ale spravod­livosť vy­tr­háva zo smr­ti.


Verš v kontexte

1 Šalamúnove prís­lovia. Múd­ry syn pôsobí ot­covi radosť, ale bláz­nivý syn je žalosťou pre mat­ku.
2 Bez­božne zís­kané po­klady ne­osožia, ale spravod­livosť vy­tr­háva zo smr­ti.
3 Hos­podin nedá hladovať spravod­livému, ale od­mieta žiadosť bez­božných.

späť na Príslovia, 10

Príbuzné preklady Roháček

2 Ne­pomôžu bez­božné po­klady, ale spraved­livosť vy­trh­ne zo smr­ti.

Evanjelický

2 Bez­božne zís­kané po­klady ne­osožia, ale spravod­livosť vy­tr­háva zo smr­ti.

Ekumenický

2 Bez­božne zís­kané po­klady ne­prinášajú úžitok, spravod­livosť však vy­slobodzuje zo smr­ti.

Bible21

2 Ne­kalé pokla­dy člověku neprospějí, poctivost za­chraňuje před smr­tí.