EvanjelickýPríslovia10,16

Príslovia 10:16

Zárobok spravod­livého vedie k životu, dôchodok bez­božného vedie k hriechu.


Verš v kontexte

15 Majetok boháča je jeho pev­ným mes­tom, skazou slabých je ich chudoba.
16 Zárobok spravod­livého vedie k životu, dôchodok bez­božného vedie k hriechu.
17 Putuje k životu, kto si za­chováva na­pomenutie, ale do bludu vedie, kto ned­bá na kar­hanie.

späť na Príslovia, 10

Príbuzné preklady Roháček

16 Práca spraved­livého je na život, dôchodok bez­božného na hriech.

Evanjelický

16 Zárobok spravod­livého vedie k životu, dôchodok bez­božného vedie k hriechu.

Ekumenický

16 Od­mena spravod­livého vedie k životu, no zisk bez­božníka k hriechu.

Bible21

16 Výdělek po­ctivého pro­spívá životu, darebákův zisk vede ke hří­chu.