EvanjelickýPríslovia10,13

Príslovia 10:13

Na perách roz­um­ného na­chádza sa múd­rosť, palica však pat­rí na chr­bát nerozum­ného.


Verš v kontexte

12 Nenávisť vy­voláva rozb­roje, ale lás­ka pri­krýva všet­ky prie­stup­ky.
13 Na perách roz­um­ného na­chádza sa múd­rosť, palica však pat­rí na chr­bát nerozum­ného.
14 Múd­ri skrývajú po­znanie, ale ús­ta bláz­na sú mu blíz­kou skazou.

späť na Príslovia, 10

Príbuzné preklady Roháček

13 Vo rtoch roz­um­ného na­chodí sa múd­rosť, ale palica na chr­bát toho, kto je bez roz­umu.

Evanjelický

13 Na perách roz­um­ného na­chádza sa múd­rosť, palica však pat­rí na chr­bát nerozum­ného.

Ekumenický

13 Na perách roz­um­ného je múd­rosť, na chrb­te nerozum­ného však palica.

Bible21

13 Ve rtech roz­vážného nalez­neš moudrost, na záda ne­ro­zumného patří hůl.