EvanjelickýPríslovia1,20

Príslovia 1:20

Múd­rosť kričí na ulici, na námes­tiach vy­dáva svoj hlas.


Verš v kontexte

19 Tak sa vodí každému, kto baží po zis­ku; to berie život tomu, kto ho má.
20 Múd­rosť kričí na ulici, na námes­tiach vy­dáva svoj hlas.
21 Na vr­chu hradieb volá, pri vchodoch do mest­ských brán vraví svoje reči:

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Múd­rosť volá hlas­ne von­ku; vy­dáva svoj hlas na uliciach.

Evanjelický

20 Múd­rosť kričí na ulici, na námes­tiach vy­dáva svoj hlas.

Ekumenický

20 Múd­rosť na ulici kričí, hlas­ne volá na námes­tiach,

Bible21

20 Moud­rost venku na ulicích volá, na náměstích svůj hlas po­zvedá,