EvanjelickýPríslovia1,15

Príslovia 1:15

syn môj, ne­vydaj sa s nimi na ces­tu, zdrž svoje nohy od ich chod­níkov!


Verš v kontexte

14 hoď si svoj lós medzi na­mi, všet­ci budeme mať jeden mešec;
15 syn môj, ne­vydaj sa s nimi na ces­tu, zdrž svoje nohy od ich chod­níkov!
16 Lebo ich nohy bežia ku zlému a ponáhľajú sa prelievať krv.

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Môj synu, nechoď na ces­tu s nimi; zdrž svoju nohu od ich chod­níka!

Evanjelický

15 syn môj, ne­vydaj sa s nimi na ces­tu, zdrž svoje nohy od ich chod­níkov!

Ekumenický

15 Syn môj, nek­ráčaj s nimi po ces­te, za­drž nohu od ich chod­níka.

Bible21

15 Na ces­tu s nimi ne­pouštěj se, synu, nevydávej se v je­jich šlépějích –