EvanjelickýPríslovia1,12

Príslovia 1:12

po­hl­tíme ich zaživa a zdravých ako zá­hrobie, ako tých, čo zo­stupujú do hrobu;


Verš v kontexte

11 Ak po­vedia: Poď s nami chys­tať kr­vavé ú­klady, záker­ne strieh­nuť na ne­vin­ného bez príčiny,
12 po­hl­tíme ich zaživa a zdravých ako zá­hrobie, ako tých, čo zo­stupujú do hrobu;
13 náj­deme roz­ličné drahocen­nos­ti, na­pl­níme si domy korisťou;

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 po­hl­tíme ich živých ako pek­lo a bez­úhon­ných ako tých, ktorí so­stupujú do jamy;

Evanjelický

12 po­hl­tíme ich zaživa a zdravých ako zá­hrobie, ako tých, čo zo­stupujú do hrobu;

Ekumenický

12 Zhl­tnime ľudí zaživa ako pod­svetie, ú­pl­ne celých, ako keď zo­stupujú do hrobu.

Bible21

12 jako hrob za­živa je spolknem, vcelku, jako když padnou do jámy.