EvanjelickýPríslovia1,1

Príslovia 1:1

Prís­lovia iz­rael­ského kráľa Šalamúna,


Verš v kontexte

1 Prís­lovia iz­rael­ského kráľa Šalamúna,
2 aby sa človek na­učil múd­ros­ti a káz­ni a porozumel roz­vážnym rečiam,
3 aby do­siahol po­učenie o múd­rom konaní, spravod­livos­ti, práve a statočnos­ti;

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Prís­lovia Šalamúna, syna Dávidov­ho, iz­rael­ského kráľa,

Evanjelický

1 Prís­lovia iz­rael­ského kráľa Šalamúna,

Ekumenický

1 Prís­lovia Šalamúna, Dávidov­ho syna, iz­rael­ského kráľa,

Bible21

1 Přís­loví Šalo­mou­na, syna Davidova, krále nad Iz­rae­lem,