EvanjelickýPlač1,5

Plač 1:5

Jeho protiv­níci sú na­vrchu, jeho ne­priateľom sa dob­re vodí, lebo Hos­podin ho strápil pre množs­tvo jeho prie­stup­kov. Jeho deti išli ako zajat­ci pred ne­priateľom.


Verš v kontexte

4 Ces­ty Si­ona trúch­lia, lebo ni­kto ne­prichádza k sviat­kom. Spus­tošené sú všet­ky jeho brány, vzdychajú jeho kňazi. Jeho pan­ny smútia, a on len tr­p­kosť cíti. 5 Jeho protiv­níci sú na­vrchu, jeho ne­priateľom sa dob­re vodí, lebo Hos­podin ho strápil pre množs­tvo jeho prie­stup­kov. Jeho deti išli ako zajat­ci pred ne­priateľom. 6 Opus­tila dcéru Sion všet­ka jej nád­hera. Jej kniežatá sú ako jelene, čo nenachodia pas­tvu; od­beh­li bez sily pred svojimi na­háňačmi.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 . Jej protiv­níci sú hlavou; jej ne­priatelia sa majú dob­re, lebo ju strápil Hos­podin pre množs­tvo jej pre­stúpení. Jej malé deti od­išly do zajatia pred tvárou a zrak­mi protivníka.

Evanjelický

5 Jeho protiv­níci sú na­vrchu, jeho ne­priateľom sa dob­re vodí, lebo Hos­podin ho strápil pre množs­tvo jeho prie­stup­kov. Jeho deti išli ako zajat­ci pred ne­priateľom.

Ekumenický

5 Jeho utláčatelia vlád­nu, jeho ne­priatelia sú spokoj­ní, lebo Hos­podin ho za­rmútil pre jeho mnohé vzbury. Jeho zajaté deti kráčali pred utláčateľom. (váv)

Bible21

5 Jeho pro­tivníci triumfují, nepřátelé mají zdar. Hospodin to­tiž Je­ruzalém ranilkvů­li mno­ha jeho nevěrám. Do za­jetí šly i dě­ti – ne­pří­tel si je vzal!