EvanjelickýPlač1,3

Plač 1:3

Od­išiel Júda do zajatia pod ná­tlakom a ťažkou službou. Medzi po­han­mi býva, nenachádza mies­to od­počin­ku; všet­ci, čo ho prena­sledovali, dobeh­li ho upro­stred jeho súžení.


Verš v kontexte

2 Ustavične plače za noci, slzy jej kanú po lícach. Ni­kto ju ne­teší z jej milov­níkov; všet­ci jej priatelia ju zradili, stali sa jej ne­priateľmi. 3 Od­išiel Júda do zajatia pod ná­tlakom a ťažkou službou. Medzi po­han­mi býva, nenachádza mies­to od­počin­ku; všet­ci, čo ho prena­sledovali, dobeh­li ho upro­stred jeho súžení. 4 Ces­ty Si­ona trúch­lia, lebo ni­kto ne­prichádza k sviat­kom. Spus­tošené sú všet­ky jeho brány, vzdychajú jeho kňazi. Jeho pan­ny smútia, a on len tr­p­kosť cíti.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Gimel. Judea sa pre­stehovala do vy­hnan­stva pre hor­ké trápenie a pre veľkú porobu. Ona býva medzi po­han­mi! Nenachodí od­počin­ku. Všet­ci tí, ktorí ju honia, ju do­stihujú medzi úz­kosťami.

Evanjelický

3 Od­išiel Júda do zajatia pod ná­tlakom a ťažkou službou. Medzi po­han­mi býva, nenachádza mies­to od­počin­ku; všet­ci, čo ho prena­sledovali, dobeh­li ho upro­stred jeho súžení.

Ekumenický

3 Od­išiel Júda do zajatia bied­ny a veľmi zo­tročený, pre­býva upro­stred po­hanov a nenachádza mies­to od­počin­ku. Všet­ci, čo ho prena­sledujú, ho za­stih­li upro­stred súžení. (dálet)

Bible21

3 Juda ode­šel do vy­hnan­stvíponížen krutou porobou. Přebývá mezi po­hanya nemá, kde by spočinul. Všichni, kdo ho pronásledovali, ho do­stih­li v jeho sevření.