EvanjelickýPlač1,16

Plač 1:16

Nad tým­to plačem, moje oko sa rozp­lýva v sl­zách, lebo sa vzdialil odo mňa ten, čo po­tešuje, ten, čo mi upokojí dušu. Moje deti sú opus­tené, lebo ne­priateľ zvíťazil.


Verš v kontexte

15 Pán za­vr­hol všet­kých mojich moc­ných v mojom okruhu, zvolal proti mne obet­nú sláv­nosť, aby zdr­vil mojich mladých mužov. Ako vo vín­nom lise Pán zošliapal panen­skú dcéru jud­skú. 16 Nad tým­to plačem, moje oko sa rozp­lýva v sl­zách, lebo sa vzdialil odo mňa ten, čo po­tešuje, ten, čo mi upokojí dušu. Moje deti sú opus­tené, lebo ne­priateľ zvíťazil. 17 Sion vzpína ruky, ni­kto ho ne­potešuje. Hos­podin vy­zval proti Jákobovi jeho protiv­níkov vôkol neho. Jeruzalem stal sa ošk­livosťou upro­stred nich.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Ajin. Pre tie veci ja plačem. Moje oko, moje oko tečie vodami, lebo je ďaleko odo mňa ten, ktorý by po­tešil, ten, ktorý by občer­stvil moju dušu. Moji synovia sú vy­pus­tošení, lebo sa zmohol ne­priateľ.

Evanjelický

16 Nad tým­to plačem, moje oko sa rozp­lýva v sl­zách, lebo sa vzdialil odo mňa ten, čo po­tešuje, ten, čo mi upokojí dušu. Moje deti sú opus­tené, lebo ne­priateľ zvíťazil.

Ekumenický

16 Toto oplakávam, moje oči ronia sl­zy, lebo ďaleko odo mňa je tešiteľ, čo by upokojil moju dušu. Moji synovia sú zdesení, lebo ne­priateľ zmoc­nel. (pé)

Bible21

16 To pro­to nyní pláči, z očí mi tečou slzy. Není nablízku, kdo by mě potěšil, kdo by mi život navrátil. Mé dě­ti zůstaly opuště­ny – ne­pří­tel zvítězil.