EvanjelickýPlač1,13

Plač 1:13

Z výšin po­slal oheň do mojich kos­tí, aby ma ov­ládol, sieť vy­strel mojim nohám a pre­vrátil ma, urobil ma opus­teným, navždy chorľavým.


Verš v kontexte

12 Vám všet­kým vravím, čo idete tadiaľto, po­hliad­nite a po­zrite, či je ešte bolesť ako moja, ktorú mi spôsobili, ktorou ma Hos­podin za­rmútil v deň svoj­ho pálčivého hnevu. 13 Z výšin po­slal oheň do mojich kos­tí, aby ma ov­ládol, sieť vy­strel mojim nohám a pre­vrátil ma, urobil ma opus­teným, navždy chorľavým. 14 Jar­mo je zviazané z mojich prie­stup­kov, v Jeho ruke sa splietajú, do­stali sa na moju šiju; pod­razil moju silu, Pán ma vy­dal do rúk tých, ktorým ne­vládzem odolať.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Mem. S výsos­ti po­slal oheň do mojich kos­tí a pošliapal to; roz­tiahol mojim nohám sieť a ob­rátil ma naz­pät; učinil ma pus­tinou, neduživou deň ako deň.

Evanjelický

13 Z výšin po­slal oheň do mojich kos­tí, aby ma ov­ládol, sieť vy­strel mojim nohám a pre­vrátil ma, urobil ma opus­teným, navždy chorľavým.

Ekumenický

13 Z výšin zo­slal oheň, aby prenikol do mojich kos­tí, mojim nohám rozp­re­strel sieť, ob­rátil ma späť, vy­dal ma pus­tošeniu, trvalej biede. (nún)

Bible21

13 On se­s­lal oheň z výši­nydo mých kostí, které zachvátil. On na­stražil mým no­hám síť, obrátil mě zpátky. On způso­bil mé zničení, celé dny ležím v bezmo­ci!