EvanjelickýPieseň7,6

Pieseň 7:6

Tvoja hlava sa vy­pína na tebe sťa Kar­mel, kadere na tvojej hlave sú ako kráľov­ský pur­pur, zviazané do vr­kočov.


Verš v kontexte

5 Tvoj krk je ako veža zo slonoviny. Tvoje oči sú ako chešbón­ske ryb­níky pri bráne Bat-Rab­bím. Tvoj nos je ako libanon­ská veža, ktorá hľadí na Damask.
6 Tvoja hlava sa vy­pína na tebe sťa Kar­mel, kadere na tvojej hlave sú ako kráľov­ský pur­pur, zviazané do vr­kočov.
7 Aká si krás­na, aká si spanilá, milovaná, dcéra roz­koší!

späť na Pieseň, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 tvoja hlava na tebe jako Kar­mel a sp­lývajúce vlasy tvojej hlavy jako šar­lát; kráľ je spútaný tými kaderami.

Evanjelický

6 Tvoja hlava sa vy­pína na tebe sťa Kar­mel, kadere na tvojej hlave sú ako kráľov­ský pur­pur, zviazané do vr­kočov.

Ekumenický

6 Tvoja hlava je na tebe ako Kar­mel a vr­koče tvojej hlavy ako pur­pur. Kráľ je uväz­nený v tvojich kučerách.

Bible21

6 Tvá hlava vy­soko jak Kar­mel tyčí se, kadeře ti z hlavy jak rou­cho splývají – král je po­lapen v těch pramín­cích!