EvanjelickýPieseň7,13

Pieseň 7:13

Včas­ráno vy­j­deme do viníc, uvidíme, či réva pučí, či sa ot­vorili lupien­ky kvetov, či za­kvitol už granátov­ník - tam ti ja dám svoju lás­ku.


Verš v kontexte

12 Poď, milý môj, vy­j­deme do poľa, prenocujeme v dedinách.
13 Včas­ráno vy­j­deme do viníc, uvidíme, či réva pučí, či sa ot­vorili lupien­ky kvetov, či za­kvitol už granátov­ník - tam ti ja dám svoju lás­ku.
14 Man­dragora sála svoju vôňu, pri našich dverách je naj­lepšie ovocie, nové i staré som tebe, milý môj, za­chovala.

späť na Pieseň, 7

Príbuzné preklady Roháček

13 Vstaneme skoro ráno a poj­deme do viníc, po­zrieme, či kvit­ne vinič, či sa roztvoril vin­ný kvet, či kvitnú granátové jab­lone; tam ti dám svoju ľúbosť.

Evanjelický

13 Včas­ráno vy­j­deme do viníc, uvidíme, či réva pučí, či sa ot­vorili lupien­ky kvetov, či za­kvitol už granátov­ník - tam ti ja dám svoju lás­ku.

Ekumenický

13 včas­ráno vstaneme kvôli viniciam, po­zrieme, či už vy­háňa vinič, či sa ot­várajú kvety, či kvit­nú granátov­níky. Tam ti chcem dať svoju lás­ku.

Bible21

13 Ráno si přivstane­me, k vi­nicím zamíříme, zda pučí réva, se půjdem podívat, révové kvě­ty zda se již otvírají, zda kvete granátový sad – tam ti své mi­lování dám!